ချိတ်ဆက်ကိရိယာ

 • Yazaki ချိတ်ဆက်ကိရိယာ 7283-5971-80 လက်ကျန်

  Yazaki ချိတ်ဆက်ကိရိယာ 7283-5971-80 လက်ကျန်

  ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်- YAZAKI နိဒါန်း- YAZAKI ချိတ်ဆက်ကိရိယာ မူရင်း၊ YAZAKI ဖြန့်ဖြူးသူ 10 နှစ်ကျော်။YAZAKI အေးဂျင့်။မော်တော်ယာဥ်လုပ်ငန်း၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ အချက်ပြမှု၊ စွမ်းအင်အသစ်၊ အိမ်သုံးပစ္စည်းများ၊ စသည်ဖြင့် ထုတ်ကုန်များ- ဂိတ်များ၊ အိမ်များ၊ ဖျံများ၊ အထွေထွေ အစိတ်အပိုင်းနံပါတ်-?၇၂၈၃-၅၉၇၁-၈၀
 • Yazaki ချိတ်ဆက်ကိရိယာ 7123-4129-90 လက်ကျန်

  Yazaki ချိတ်ဆက်ကိရိယာ 7123-4129-90 လက်ကျန်

  ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်- YAZAKI နိဒါန်း- YAZAKI ချိတ်ဆက်ကိရိယာ မူရင်း၊ YAZAKI ဖြန့်ဖြူးသူ 10 နှစ်ကျော်။YAZAKI အေးဂျင့်။မော်တော်ယာဥ်လုပ်ငန်း၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ အချက်ပြမှု၊ စွမ်းအင်အသစ်၊ အိမ်သုံးပစ္စည်းများ၊ စသည်ဖြင့် ထုတ်ကုန်များ- ဂိတ်များ၊ အိမ်များ၊ ဖျံများ၊ အထွေထွေ အစိတ်အပိုင်းနံပါတ်-?၇၁၂၃-၄၁၂၉-၉၀
 • Yazaki ချိတ်ဆက်ကိရိယာ 7283-4854 လက်ကျန်

  Yazaki ချိတ်ဆက်ကိရိယာ 7283-4854 လက်ကျန်

  ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်- YAZAKI နိဒါန်း- YAZAKI ချိတ်ဆက်ကိရိယာ မူရင်း၊ YAZAKI ဖြန့်ဖြူးသူ 10 နှစ်ကျော်။YAZAKI အေးဂျင့်။မော်တော်ယာဥ်လုပ်ငန်း၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ အချက်ပြမှု၊ စွမ်းအင်အသစ်၊ အိမ်သုံးပစ္စည်းများ၊ စသည်ဖြင့် ထုတ်ကုန်များ- ဂိတ်များ၊ အိမ်များ၊ ဖျံများ၊ အထွေထွေ အစိတ်အပိုင်းနံပါတ်-?၇၂၈၃-၄၈၅၄
 • Yazaki ချိတ်ဆက်ကိရိယာ 7327-3115 လက်ကျန်

  Yazaki ချိတ်ဆက်ကိရိယာ 7327-3115 လက်ကျန်

  ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်- YAZAKI နိဒါန်း- YAZAKI ချိတ်ဆက်ကိရိယာ မူရင်း၊ YAZAKI ဖြန့်ဖြူးသူ 10 နှစ်ကျော်။YAZAKI အေးဂျင့်။မော်တော်ယာဥ်လုပ်ငန်း၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ အချက်ပြမှု၊ စွမ်းအင်အသစ်၊ အိမ်သုံးပစ္စည်းများ၊ စသည်ဖြင့် ထုတ်ကုန်များ- ဂိတ်များ၊ အိမ်များ၊ ဖျံများ၊ အထွေထွေ အစိတ်အပိုင်းနံပါတ်-?၇၃၂၇-၃၁၁၅
 • Yazaki ချိတ်ဆက်ကိရိယာ 7283-1068 လက်ကျန်

  Yazaki ချိတ်ဆက်ကိရိယာ 7283-1068 လက်ကျန်

  ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်- YAZAKI နိဒါန်း- YAZAKI ချိတ်ဆက်ကိရိယာ မူရင်း၊ YAZAKI ဖြန့်ဖြူးသူ 10 နှစ်ကျော်။YAZAKI အေးဂျင့်။မော်တော်ယာဥ်လုပ်ငန်း၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ အချက်ပြမှု၊ စွမ်းအင်အသစ်၊ အိမ်သုံးပစ္စည်းများ၊ စသည်ဖြင့် ထုတ်ကုန်များ- ဂိတ်များ၊ အိမ်များ၊ ဖျံများ၊ အထွေထွေ အစိတ်အပိုင်းနံပါတ်-?၇၂၈၃-၁၀၆၈
 • Yazaki ချိတ်ဆက်ကိရိယာ 7282-8854-30 လက်ကျန်

  Yazaki ချိတ်ဆက်ကိရိယာ 7282-8854-30 လက်ကျန်

  ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်- YAZAKI နိဒါန်း- YAZAKI ချိတ်ဆက်ကိရိယာ မူရင်း၊ YAZAKI ဖြန့်ဖြူးသူ 10 နှစ်ကျော်။YAZAKI အေးဂျင့်။မော်တော်ယာဥ်လုပ်ငန်း၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ အချက်ပြမှု၊ စွမ်းအင်အသစ်၊ အိမ်သုံးပစ္စည်းများ၊ စသည်ဖြင့် ထုတ်ကုန်များ- ဂိတ်များ၊ အိမ်များ၊ ဖျံများ၊ အထွေထွေ အစိတ်အပိုင်းနံပါတ်-?၇၂၈၂-၈၈၅၄-၃၀
 • Yazaki ချိတ်ဆက်ကိရိယာ 7223-6146-30 လက်ကျန်

  Yazaki ချိတ်ဆက်ကိရိယာ 7223-6146-30 လက်ကျန်

  ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်- YAZAKI နိဒါန်း- YAZAKI ချိတ်ဆက်ကိရိယာ မူရင်း၊ YAZAKI ဖြန့်ဖြူးသူ 10 နှစ်ကျော်။YAZAKI အေးဂျင့်။မော်တော်ယာဥ်လုပ်ငန်း၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ အချက်ပြမှု၊ စွမ်းအင်အသစ်၊ အိမ်သုံးစက်ကိရိယာများအတွက် အသုံးပြုသည့် ထုတ်ကုန်များ- ဂိတ်များ၊ အိမ်များ၊ ဖျံများ၊ အထွေထွေ အစိတ်အပိုင်းနံပါတ်-?7223-6146-30
 • Yazaki ချိတ်ဆက်ကိရိယာ 7147-8976 လက်ကျန်

  Yazaki ချိတ်ဆက်ကိရိယာ 7147-8976 လက်ကျန်

  ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်- YAZAKI နိဒါန်း- YAZAKI ချိတ်ဆက်ကိရိယာ မူရင်း၊ YAZAKI ဖြန့်ဖြူးသူ 10 နှစ်ကျော်။YAZAKI အေးဂျင့်။မော်တော်ယာဥ်လုပ်ငန်း၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ အချက်ပြမှု၊ စွမ်းအင်အသစ်၊ အိမ်သုံးပစ္စည်းများ၊ စသည်ဖြင့် ထုတ်ကုန်များ- ဂိတ်များ၊ အိမ်များ၊ ဖျံများ၊ အထွေထွေ အစိတ်အပိုင်းနံပါတ်-?၇၁၄၇-၈၉၇၆
 • Yazaki ချိတ်ဆက်ကိရိယာ 7283-8855-30 လက်ကျန်

  Yazaki ချိတ်ဆက်ကိရိယာ 7283-8855-30 လက်ကျန်

  ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်- YAZAKI နိဒါန်း- YAZAKI ချိတ်ဆက်ကိရိယာ မူရင်း၊ YAZAKI ဖြန့်ဖြူးသူ 10 နှစ်ကျော်။YAZAKI အေးဂျင့်။မော်တော်ယာဥ်လုပ်ငန်း၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ အချက်ပြမှု၊ စွမ်းအင်အသစ်၊ အိမ်သုံးပစ္စည်းများ၊ စသည်ဖြင့် ထုတ်ကုန်များ- ဂိတ်များ၊ အိမ်များ၊ ဖျံများ၊ အထွေထွေ အစိတ်အပိုင်းနံပါတ်-?၇၂၈၃-၈၈၅၅-၃၀
 • ချိတ်ဆက်ကိရိယာ 211PC902S0009 ရေစိုခံ ပလပ်အင်/အနက်ရောင်/ECU ပေါင်းစပ်ချိတ်ဆက်ကိရိယာ/မော်တော်ကားချိတ်ဆက်ကိရိယာ

  ချိတ်ဆက်ကိရိယာ 211PC902S0009 ရေစိုခံ ပလပ်အင်/အနက်ရောင်/ECU ပေါင်းစပ်ချိတ်ဆက်ကိရိယာ/မော်တော်ကားချိတ်ဆက်ကိရိယာ

  Terminal Housing Connector 211PC902S0009 ရေစိုခံ ပလပ်အင်/အနက်ရောင်/ECU ပေါင်းစပ်ချိတ်ဆက်ကိရိယာ/မော်တော်ယာဥ်ချိတ်ဆက်ကိရိယာ
 • TE/AMP Terminal Housing Connector 2236046-7

  TE/AMP Terminal Housing Connector 2236046-7

  Terminal Housing Connector
 • MOLEX 348240204

  MOLEX 348240204

  ၃၄၈၂၄၀၂၀၄
123456နောက်တစ်ခု >>> စာမျက်နှာ ၁/၇၆၀